WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7666
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Пею
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мустрак
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст От балкан слизат във село влизат

От балкан слизат, във село влизат
(ой, коладе ле, мой коледо льо+)

във село влизат, за моми питат
теренни бележки Тб: Всички заедно
забележка ТД.134.1.36. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Пею Димитров Дърваров 1936,
Христо Андонов Христов 1934,
Тодор Димитров Джустата 1937 и
Желязко Иванов Аргиров 1931
Ф: Из пътя
Обр: Дешифрирал Тодор Джиджев
Тмп: 1/4 = 138
Звр: 2 d2 c2 h1 a1 /g1/
Инц: а1
Фин: a1
Гпт: h1

View the English version of this DB Record