WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7668
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма 4-редична /от 2-ред. с повт./
размер Седем шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (на отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Пею
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мустрак
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Тръгнал ми е свети Георги

/: Тръгнал ми я свети Гьорги
рано ми, рано, на Гергьовден, :/

да йобиде зелен синор.
Йобиждал го и се върнал
теренни бележки Тб: Запяват Пею и Христо, отпяват Тодор и Желязко. С отпяване
забележка ТД.134.2.1. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Пею, Христо, Тодор и Желязко
Ф: На стопанин, чифчия, земеделец

View the English version of this DB Record