WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7669
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма 4-ред. с R(от 2-ред. с повт.)
размер Седем шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (на отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Пею
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мустрак
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Бре зазори се бре ясна зора

/: Бре, зазори се, бре, ясна зора
(из хубава Влашка земя+), :/

бре, той не било, бре, ясна зора,
най е било Марково мале
теренни бележки Тб: сихуваше = ?
Бд: Разклатен тактл Четирима мъже с отпяване
забележка ТД.134.2.2. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Пею, Христо, Тодор и Желязко
Обр: Дешифрирал Тодор Джиджев
Ф: На стопанка
Тмп: 7/16 около 52
Звр: e2 d2 c2 h1 a1 /g1/
Инц: d2
Фин: a1
Гпт: d2

View the English version of this DB Record