WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7673
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Пет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (на отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Пею
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мустрак
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Тръгнал ми е свети Гьорги

Тръгнал ми я свети Гьорги,
рано ми рано на Гергьовден,

да йобиде вред къщлища,
да йобиде вакло стадо,
теренни бележки Тб: проводница= овца,която ражда второ агне
забележка ТД.134.2.6. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф:На овчар
Тмп: 5/16 = 52-56
Звр: d2 c2 h1
Инц: h1
Фин: h1

View the English version of this DB Record