WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

8916
музикална класификация Песен
тематика За всекидневни отношения
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Развлекателни
битова функция На трапеза
изпълнява Велин
етнос Българска
родно място на изпълнителя Драговищица
фолклорна област Средна Западна България
околия Кюстендил
година на записа 1970
място на записа Драговищица
записвач Иван Димитров Кумичин
архивна сигнатура 292а.5348
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Севдана платно белеше

Севдена платно белеше (Севдена ма+)
Севдена платно белеше

на Тунджа, на река голема, /2/.
Тунджа е мътна дотекла, /2/
та й платното довлекла
забележка ИДК.28.1.6. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/

View the English version of this DB Record