WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

9011
музикална класификация Песен
тематика Човешка участ
форма 4-р. с R /от 2-р. с отпяване
размер Безмензурна
фактура Двугласна
начин на изпълнение Група (на отпяване)
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На жетва
изпълнява I група: Ранча Миланка Сава II
етнос Българска
родно място на изпълнителя Ръсово
фолклорна област Средна Западна България
околия Кюстендил
година на записа 1970
място на записа Раненци
записвач Иван Димитров Кумичин
архивна сигнатура 292а.5353
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Яна е турчин лъгала

/: /и/ Яна е турчин лъгала (Яно ле+)
(Яно ле бела българко+), :/

сос меки бели семиди
забележка ИДК.30.1.15. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Тем: Любовна Любила турчин, но не иска да сменя вярата си
Ф: Като жънат

View the English version of this DB Record