WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

9066
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма 4-р. /от 2-р. с отпяване/
размер Две четвърти
фактура Двугласна
начин на изпълнение Група (на отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Гергьовско хоро
изпълнява 2 групи: Спасуна Бисера Верка
етнос Българска
родно място на изпълнителя Вуково
фолклорна област Средна Западна България
околия Дупница
година на записа 1970
място на записа Вуково
записвач Иван Димитров Кумичин
архивна сигнатура 292а.5356
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Млад ми се Георги поболя

Млад ми се Гьорги поболе, /2/

/: йу Шумен, града голема, /2/, :/

йу шуменските болници
теренни бележки Тб: кренеш = тръгнеш
забележка ИДК.31.2.2. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
и Йордана Спасуна Петра
Форма: Не отпяват при първото изпяване на мелодията

View the English version of this DB Record