WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

9137
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Пет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Васил Илчо Еньо
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мезек
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1931
място на записа Мезек
записвач Павел Стефанов
архивна сигнатура 27.358
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Тръгнала беше Маркова мале

Тръгнала беше Маркова мале,
(низ гиздава Влашка земя+)

да си тъпси сина си Марка,
забележка 22.песен /ан.-оп.РН гр.ПАП/
Ф:На жена с изгубен син
Звр:d2 c2 h1 a1 g1
Инц: g1
Фин: g1
Сгн: Масив В 12642

View the English version of this DB Record