WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

9410
музикална класификация Песен
тематика Юнашка
форма Двуредична
размер Пет четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Не посочена
битова функция Няма данни за функция
изпълнява Мехмед
етнос Българска
родно място на изпълнителя Света Петка
фолклорна област Пирински край (Югозападна Б-я)
околия Велинград
година на записа 1958
място на записа Света Петка
записвач Николай Кауфман
архивна сигнатура 145.1660
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Ой Муса Муса Муса Кесаджия

Ой, Муса, Муса, Муса Кеседжия!
Седнал е Муса ручок да си руча,

седнал е Муса ручок да си руча,
ручок да си руча с неговата майка
теренни бележки Тб: джока = кюрк
белчета = пранги
забележка НК.55.2.2. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Тем: Песен за Муса Кесаджия
Обр: Дешифрирал Николай Кауфман
Звр: a1 g1 f1 e1 d1
Инц: g1
Фин: d1
Гпт: d1

View the English version of this DB Record