WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


НАЛИЧНИ ЗАГЛАВИЯ

Станала Янка Янки мо
Покачил ми се млад Стоян
Наклала Донка седенки
Наклала Нанка сидянка
Петлите пеят
Точила Нана нане
Мари седенките на развала
Мари бульо Гандовице
Цъфнало й бяло кокиче
Пусти му й дребни скакалци
Шамът на дюкян седеше
Анка по двор ходи
Къде са наште синове
Денчо си мама думаше
Разсърди се дели Бойо
Наклала Донка седенки
Разболял се е болен Георги
Какъв сън сънувах мамо бе
Ловили кого ловили
Седянка се кладе
Седянка се кладе
Гимия плува по море
Дълги пътеки Гинке ле
Преклана коза Радке ле
Който ме за Никола припява
На пътя огън гореше
Питах старо питах младо
Седнала ми е Иринка
Крайо близо бъди
Аз усещам мила мамо
Ружо ле,Ружо черноока
Атмаджа дума Страхиле
Седянка се кладе лельо
Сън ме буди сън ме кърши
За куго носиш,Софке ле моме
I-ви текст:
Седенки се кладат