WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


НАЛИЧНИ ЗАГЛАВИЯ

обичай "Кукери" с Кукерски танц
Във Даньов гости дошли
Заспала й кудата
Седнала мома на бьели врати
Мети моме мети
Седна момче да веччеря
Издрънкало ясно звънче
Ний сме та чули,чут болярин
Яньова майка на Яня дума
Събрали ми са събрали
Шеетом шета стар старнино
Запяла е Божа майка
Припаднало й темна мъгла
Провикнало се младо змейче
Разсърди се малко момче
Сноши влезнахме в момини двори
Подфръкнали са до два гълъби
Де се е чуло видяло,мари
Слънцето трепти,ще зайде
Снощи ми дойде добър юнак
Дяна мома кон си води
Отишла е молка мома
Осъмнахме,опладняхме
Дане ле,позгодил се
Отишла Ганка у лелини си
Я стани,стани стар станяник
Тръгна юнак да се жени
Град градила малка мома
Заспала е малка мома
Похвалил сей свет Димитър
Изгряло ми ясно слънце
Отишла й Янка въф лелини си
Грамова майка думаше
Грам граматика
Заправи Койно черкова
Любе любе първо любе
Отдолу идат кални орачи
Рано рани свети Георги
Тука ли е Вида мома
Седи юнак на трапеза
Мари черноока невесто
Взела й мома две стомнички
Дръннало ми ясно звънче
Мети мети момне ле мети равни двори
Седи мома в градинчица
Седи юнак на чардаци
Шетом шета стар станеник
Вдигам дълги копрали
Яно мари Яно
Седна Тодора да шие
Зажени се добър юнак
Шила й мома сипан ръкав
Натоварил е свети Иван
Припаднала й тъмна мъгла
Припаднала й тъмна мъгла
Седи юнак на висок чардак
Която й мома най-доброчестна
Клепало клепа Еньо льо
Ученик се учи Еньо льо
Стоян Еленка думаше
Марийка се на бас хвана
Имала й мама гледала й
Тръгнали ми са тръгнали
Разшета се станеница
Влязла й мома във градинка
Завило се й дивско хорце
Излез излез момне ле вън на двора
Майка ли те прати Недо льо
Седнал ми беше Михал войвода
Научи се лудо-младо
Посгодил ми се наш малък Данчо
Седи юнак на чардаци
Сън сънила Божа майка
Бре стани стани синко Стояне
Викал ми Господ меджия
Овчарко льо любе ле
Еленка Лазар води
Жерави вакли пиленца
Загради Йорге ягнило
Брала й Дойка билки
Събрали ми се набрали
Лейки полюлейки
Гроздано Грозданке
Мари млада невесто
Марко Марко сирак Марко
Митю ле бегликчийо ле
Зелена равна морава
Христо льо бре фудулено
Отдолу иде мале ле
Георги ле един у мама
Подхвръкнали са дор два гълъба
Посгодил ми се млад Митьо
През гора вървяха
Прочу се Пенчо прочу се
Бре гиди поле широко
Тръгнала ми й гюзел Добра
Що честом честиш Стояне
Янка през гора вървеше
Станкин вуйчо Станка дума
Драгано гюзел момне ле
В село дошли еремлии
Никола дума Тодора
Горице ле,лилянова
Клепало клепе
Когато станала Банюм майка
Ой ми ти Добро ле
Расла мома и порасла
Вози се Божа майка
Граматиче приматиче
Дошли сме
Чобанче ле милото
А бре Стояне гиди гидийо
Ой Миро,Миро,многознайнице
Иван на Яна думаше ,мъри
Войводо,джанам войводо
Донка за вода одеше
Тодоро,Тодоро
Руске ле русо момиче
Марийка се на бас хвана
Ойне мари Ягодо девойко
Запалило се мамо ле
Снощи мамо ле отидох
Тръгнала е Рада
Събрали ме се събрали
Разболяла се мамо ле
Залябила е Неделя
А бе Ристо налбатино
Капка капнало
Лястовичката по небе хвърка
Горе седи бре добър юнак
Рано ранила малка й мома
Осъмнахме опладнихме
Премени се нареди се
Припадна ми Божне ле тъмна мъгла
Снощи дойде добър юнак
Стоян майка си тихо думаше
Разигра де Бяло море
Клепало клепа
Мор що си рано ранила