Институт за изкуствознание - БАН
Search Bulgarian       web-space
General Info about the Institute of Art Studies
General info Administration Departments Libraries  Journals  Folklore Database  Links


IASPM
Popular Music Today: 
Objects, Practices, Approaches

Bulgaria
Preliminary Program 
(Bulgarian version)
Preliminary Program
(English Version)
Seminar Objectives
(in Bulgarian Language)
Abstracts
(English Version)
Participants' web sites and 
e-mails
Hotel -
BAS
Съобщение
Call for Papers  in English Language:
IASPM RPM site
and
                                                                        Forthcoming Conferences in Music
(Royal Holloway, University of London,
                                                                                  Department of Music)
    Please, make link also to:
IASPM Bulgarian branch
Уважаеми колеги,

Българската секция
на Международната асоциация за изучаване на популярната музика (IASPM)

и Институтът за изкуствознание при БАН,

с любезното съдействие на

Британски Съвет в България,
ЦЕНТЪР  ЗА ИЗКУСТВА “Сорос” - СОФИЯSOROS CENTER FOR THE  ARTS - SOFIA

Национален център за музика и танц 
при Министерство на Културата на Република България,

организират
международен научен семинар
на тема

Популярната музика днес: обекти, практики, подходи 
Семинарът поощрява интердисциплинарния диалог върху
променящи се насоки в популярната музика на границата между двата века - във връзка с глобализацията и локалните различия, междукултурната комуникация и ценностните ориентации, културната интеграция/изолация, аспекти на съвременната идентичност и етническите взаимо/противо-
действия, експанзията на новите технологии, информацията и модерните медии, както и върху актуални въпроси с методологически характер, включително от гледна точка на какво?/защо?/как? може да бъде обект на изследванията за популярната музика. (подробно описание на проекта виж на: Enter)

Гост на семинара с основен доклад е д-р Филип Таг, изтъкнат изследовател, професор в
Института за популярна музика в Ливерпул,
Великобритания.
(виж резюме на английски език от неговия доклад: High and Low, Cool and Uncool: aesthetic and historical falsifications about music in Europe )
Семинарът ще се проведе на 23 и 24 юни 2000
в конферентната зала на Института за изкуствознание при БАН,
Ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3 А, 1113 София.

Очакваме вашите предложения за участие с доклади (до 20 минути) или научни съобщения (до 10 минути), които да включват формулирана тема и резюме (до една страница). Възможни са и заявки за изказвания в рамките на дискусията. Семинарът е открит за всички интересуващи се от темата. Официални езици: български, английски. Осигурен е превод.

За контакти:
Д-р Клер Леви, програмен координатор на семинара.
Кв. Хаджи Димитър, бл. 140, вх. Б, 1510 София
E-mail: levy@musicart.imbm.bas.bg
Факс: +3592 943 30 92
Тел.: +3592 470 97 53
 ICQ: 36906378
To Top


Нашият плакат:

От тук можете да изтеглите същия плакат във формат А 4 : ENTER
To Top
Preliminary Program 
(Bulgarian version)
Preliminary Program
(English Version)
Seminar Objectives
(in Bulgarian Language)
Abstracts
(English Version)
Participants' web sites and 
e-mails
Hotel -
BAS

General Info about the Institute of Art Studies
General info Administration Departments Libraries  Journals  Folklore Database  Links
                                                                
Back to Main Page (BAS IAS)                                       Back to Main Page (Call for papers)
                                        !!! This site is under construction !!!