WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


НАЛИЧНИ ЗАГЛАВИЯ

Найдо Найдо тънка Найдо
Я мор' Яно милна дружке
Защо трепериш бяла коприно
Жива раздяла Марийо
Засяваме на момата
Иван си стрела стреляше
Изникнала тънка елха
Откупи дърво куме ле милин
Хайде збирайте се Христови роднини
Я мо кума,млада кума
Засели са до три сита
Вечерай,момне,вечерай
Вила се лоза винена
Я бре,слънце ясно слънце
Имала е майчица
Ой ти кумо,милна кумо
Пилвай ми пилвай
Портите се разтварят
Стойо ле девойко
Станкин баща Станке ле
Огреяло ясно слънце
Любили се Георги и Ганка
Пусти са овни липсвали
Яно мари Яно
Йой деверко ран босилко
Скрий ме брайно в жълто жито
Хранила й мама гледала
Вили се орли гарвани
Леле куме милни куме