WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


НАЛИЧНИ ЗАГЛАВИЯ

Де се е чуло видяло
Снощи ми е душел
На Георги гости дойдоха
Събрали ми се набрали
Марко Марко Крали Марко
Слънцето трепти захожда
Ивано Иванке мари
Седнали ми са седнали
Ялтън бяла Боянчице
Стоян момиче измами
Синко Милине,Милине
Дено льо,мари хубава
Митра в градина седеше
Стани ми нине,господине
Гряла,гряла месечинка
А бре момци коледарци
Мър Тодоро Демирева
Ерменлия дермелия
Маро Марке Бойданова
Тудоро льо,бялалика
Иван Денчица думаше
Замръкнало е Раде ле
От балкан слизат във село влизат
Дошли сме ви добри гости
Тръгнал ми е свети Георги
Бре зазори се бре ясна зора
Похвалила се й Ладина майка
Изведи се дели Марко,коладе ле
Научи се лудо,младо
Тръгнал ми е свети Гьорги
Заспал ми беше мъничък Данчо
Росица роси,росица роси
Стоян на Ганка думаще
Люляла й мома бял камък
Ой Еньо Еньо Еньова бульо
Провикна се Йорги от Мермер кюприя
Припаднали тъмни мъгли
Овчаровата майчица
Има мама мила сина
Дето си Георги седеше
Похвали се Димо
Заспало ми е детенце
Любил Никола Лиляна
Два царя мамо,два царя
Я бре,момче момче
Гату мамо льо,тръгнахме
Хранила мама гледала
Кукувицата кукува
Бре де са чуло видяло
Хой Йеньо,Йеньо
Пеперуда лятна
Протекла е,протекла е
Чули сме ва,чули сме ва
Замъчи са,куладе куладе ле
Погърмяло потрещяло
Прочул ми са каят зингин
Завило са сиво орле,
Рано ми рани свети Гьорги
Забляло ми шаро агне
Забягнали двама братя
Запил ми са Храбром юнак
Марко му дошло калесчица
Изведе си дели Марко ,кулади ле
Изведе си Бойдан юнак ,куладе ле
Седнали са три делии,кулади ле
Похвалил се добър юнак,куладе ле
Връзседнал си добър юнак
Мама Даньо в люлка люля
Град градила,севделим,малка мома
Прочула се малка мома
Тръгнала беше Яна кадъна
Сиди мома във градинка
Похваля се Дойни ле,куладе ле
Похвалила са й Дойнинта майка
Рано рани Калин мома
Изгрял ми е ясен месец
Сяла мома,бимне ле,ран босилек
Изведе си малка мома
Завило са й Дойне ле,Добро льо
Млада буля ,дари бели,кулади ле
Млада буля,куладе,куладе ле
Йодвъд ми са бели билеят
Заспала беще света Неделя
Ушум гиити далак кондум
Юсъмнахме,юплъзнахме
Ни сме за тука
Похвалял са Филип юнак
Тръгнал ми е свет Илия,кулади ле
Какво ми чудо станало
Един Недялко на мама
Марийка се на бас фаща
В село джендари дойдоха
Жерави летни пилета
Росица роси,момньо льо
Притекала,Притекала, ряка вировита
Стани нине болярине
Тръгнал беше свети Петър
Тръгнал беше свети Иван
Свети Никола на стол седи
Потирил беше цар Мурабер
Закани се лудо младо
Закани се лудо младо
Койо Коста Костадине
Стани нине болярине
Просветнали до два огна
Заспала беше света Неделя
Ясна ми ясна месечинко
Градом са порти позвънтели
Пои мома брайново си
Провикна се малка мома
Тръгнала беше малка девойка
Илено льо,Иленчице,
Ппебляло йе шаро ягне
Заспал ми беше млад Йойно
Тръгнала е Божа майка
Тръгнала беше Маркова мале
Позгодил се брайном Тодор
Пеперуда руда
Злато моме Злато
Имала е Яна
Вчера ден Марко вчера ден
Колеле Индже войвода
Кальо портальо
Залюбил Стоян две моми